Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych dobrowolnie w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* jest CarBlack z siedzibą przy ul. Torowa 4, 62-510 Konin, tel.: 63 245 79 79. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania.
Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez CarBlack odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Każda strona internetowa CarBlack służy określonemu celowi. Jeżeli na danej stronie internetowej CarBlack pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

2. Dane osobowe
Co do zasady strony internetowe CarBlack nie wymagają podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że CarBlack będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

3. Źródło i cel przetwarzania danych osobowych
CarBlack będzie gromadził podane od Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych
i uzasadnionych celach. CarBlack nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
Zbierając dane osobowe, CarBlack informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.
CarBlack zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, CarBlack podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

4. Zakres przetwarzanych danych
Korzystając z usług CarBlack wymagane jest podanie przez Państwa danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL. Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Państwa numer telefonu lub adres e-mail. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich Państwo udzielili CarBlack.

5. Wykorzystanie danych osobowych
CarBlack wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. CarBlack zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody.

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać oraz zostały do tego upoważnione.
CarBlack może dzielić się Państwa danymi osobowymi z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.
CarBlack nie będzie sprzedawał ani wypożyczał Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów CarBlack.

7. Okres przechowywania
CarBlack nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

8. Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu
Możecie Państwa zwrócić się do CarBlack z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu CarBlack, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie

page1image5832896page1image5859728page1image10014096page1image5778400page1image9994544page1image10036144page1image5858896page1image10081488page1image10035936

Państwo prawo zabronić CarBlack zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie CarBlack.
Klienci mają prawo do:
– art. 15 RODO – prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora informacji dotyczących przetwarzanych danych (cel, kategorie, odbiorcy, okres przechowywania, itd.);
– art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
– art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym’’)
Przed skorzystaniem z prawa do usunięcia danych wymagany wcześniejszy kontakt z Administratorem.
– art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania;
– art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych
– art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu.
Dodatkowo CarBlack informuje, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Bezpieczeństwo danych
CarBlack podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
CarBlack przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

10. Pliki cookies
Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, CarBlack gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych CarBlack w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

11. Osoby nieletnie
Ogólnie, internetowe strony CarBlack nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

12. Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności
Korzystanie z witryny oraz usług CarBlack oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny oraz usług i nie przesyłać informacji osobistych.

13. Informacja o monitoringu
CarBlack informuje, iż obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa.

14. Poprawki
Polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

page2image9971456page2image5799616page2image5792960page2image3702672page2image3735952page2image3734704